تیپ جستجوگر

تجربیات و وراثت خاص یک فرد جستجوگر به رجحان فعالیتهایی منجر می شود که پیامد آن بررسی خلاق مشاهده ای ، نمادی و منظم پدیده های فیزیکی ، زیست شناختی و فرهنگی به منظور فهم و کنترل این پدیده ها ، و اجتناب از فعالیتهای ترغیبی ؛ اجتماعی و تکراری است . این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای علمی و محاسباتی و کمبودی در قابلیتهای ترغیب کننده می شود .

رشد این الگوی فعالیتها ؛ صلاحیتها ؛ و علایق جستجوگرانه فردی را به وجود می آورد که رفتار های زیر را از خود نشان می دهد :

مشاغل یا موقعیتهای جستجوگرانه راترجیح می دهد تا در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجح مبادرت ورزد و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل متهورانه است دوری کند .
برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای جستجوگرانه استفاده می کند .
خود را فردی محقق ،روشنفکر ،
دارای تواناییهای علمی و ریاضی ؛ و فاقد توانایی رهبری می پندارد.
برای علم ارزش قائل می شود.
آنها طرفدار اصلاحات اساسی و بنیادین هستند.
آنها اهل تفکر، سازمان دهی و استدلال اند.
روابط اجتماعی قوی ندارند.
دوست دارند مشاهده کنند و یاد بگیرند.
عاشق تحقیق، تجزیه وتحلیل و حل مساله اند.
توجه ویژه ای به رشد، توسعه و کسب علم دارند.
از دید دیگران افرادی گوشه گیر و متفکر هستند.
در متقاعد کردن دیگران بسیار ضعیف اند.
برای حل مشکلات زندگی خود، راه حل های فکری را می یابند.

از آنجا که شخص جستجو گر دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد جستجوگر مستعد ویژگی های زیر است :
تحلیل گر – مستقل – منطقی – هشیار – روشنفکر – خوددار – منتقد – درون نگر – کناره گیر – پیچیده – بدبین – فروتن – کنجکاو – دقیق – غیر محبوب – محتاطمشاغل مناسب : پزشکفیزیکدانجراحشیمیداندندانپزشکریاضی دانداروسازکارشناس علوم و فنون هسته ایمهندسی هوا و فضااقتصاد دانمهندس طراح سیستمدامپزشکزمین شناسزیست شناسنویسنده علمیجامعه شناسمنجممهندس نرم افزار کامپیوترمهندس( عمران، الکترونیک، کشاورزی و …)پژوهشگرروانپزشکروانشناساستاد دانشگاهبیولوژیستجغرافی دان

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *