بازاریابی تلفنی

نکات اساسی در بازاریابی تلفنی عبارتند از:

1. بی دلیل روی برخی موارد پافشاری نکنید.

2. هرگز عصبانی نشوید، مدیریت در اطلاعات داشته باشید.

3. صبح زود کارتان را شروع کنید اما زودتر از ساعت ۹ صبح با کسی تماس نگیرید.

4. آیینه ای را روی میزتان قرار دهید تا در هنگام مکالمه به آن نگاه کنید و لبخند بزنید.

5. برای هر یک از مکالمات تلفنی خود از قبل برنامه ریزی کنید و با سناریو صحبت کنید.

6. خانمها نباید از اصطلاحات مردانه و آقایان نباید از اصطلاحات زنانه استفاده کنند مگر در موارد خاص

7. قبل از گرفتن شماره، خود را کاملاً آماده کنید.

8. پر انرژی باشید. مشتری باید در لحن صدای شما شادابی را حس کند.

9. نام مشتری را بپرسید و در جایی یادداشت کنید.

10. سعی کنید ایستاده صحبت کنید. این موضوع باعث ترشح آدرنالین بیشتر از مغز می شود و تسلط شما می رود.

11. نکات کلیدی جلوی چشمتان باشد.

12. شمرده صحبت کنید

13. در زمان بازاریابی تلفنی ؛ چای ، سیگار ، روزنامه ممنوع است.

14. به اعتقادات مشتریان احترام بگذارید

15. تلفن را درست نگه دارید تا صدای شما واضح باشد.

16. تصویر درستی از خود ارائه کنید و چاکرم-مخلصم بی جا نداشته باشید.

17. مؤدب باشید

18. شکست و موفقیت را در بازاریابی تلفنی تحلیل نمایید.

19. در ابتدا صدایتان را ضبط و به آن گوش دهید، این باعث می شود تا عیوب کارتان را پیدا کنید و با تمرین و مهارت آنها را برطرف نمایید.

20. وسط حرف مشتری صحبت نکنید و از موضوع اصلی خارج نشوید.

21. اطلاعات خود را در مورد رقبا افزایش دهید.

22. تندنویسی کنید و نکات کلیدی را ثبت کنید

23. برنامه ای برای افزایش تعداد تماس های مفید داشته باشید.

24. سخت ترین قسمت را با احترام پشت سر بگذارید. سخت ترین مرحله همان مشتری ها هستند.

25. در پایان مذاکره یک جمع بندی صحیح داشته باشید.

 

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]