انتخاب عنوان مناسب برای سئو سایت

انتخاب عنوان مناسب برای سئو سایت

تگ عنوان یکی از مهمترین عناصر یک صفحه وب نامیده می شود. تگ عنوان در نتایج موتورهای جستجو استفاده می شود و بر روی سئو سایت و بهبود نتایج در موتورهای جستجو موثر است. عنصر عنوان یک صفحه وب به معنای شرح دقیق و مختصر از محتوای صفحه است. این عنصر هم برای سئو سایت و هم کاربران بسیار مهم است.

طول بهینه مناسب برای موتورهای جستجو

گوگل به طور معمول ۵۰ تا ۶۰ کاراکتر اول از یک تگ عنوان را به طور کامل نمایش می دهد و اگر بیشتر از این مقدار باشد ادامه تگ عنوان را به صورت "…" نمایش می دهد.

عنوان صفحات برای سئو سایت مهم است زیرا :

عنوان صفحه تاثیر زیادی بر سئو شما خواهد داشت و می توانید با تعریف درست این تگ، ورودی سایت خود را از گوگل افزایش دهید.

تگ ها در سه مکان مهم نمایش داده می شود :

نتایج موتورهای جستجو

در نتایج موتورهای جستجو اولین خطی که در هر یک از نتایج نمایش داده می شود، عنوان صفحات می باشد و همین امر موجب اهمیت عنوان صفحه می شود.
هنگام استفاده از کلمات کلیدی در تگ عنوان، موتورهای جستجو آن ها را در نتایج جستجو برجسته و پررنگ تر نمایش می دهند. اگر کاربر یک کلمه کلیدی را جستجو کند، آن نتایجی که از آن کلمه کلیدی در تگ عنوان صفحه خود استفاده کرده نرخ بالاتری از طریق کلیک دریافت می کنند و این بر روی سئو سایت بسیار موثر است.

بهینه سازی عنوان صفحات

از آن جا که بخش مهمی از بهینه سازی نتایج موتورهای جستجو، تگ عنوان صفحات می باشد، اجرای بهترین شیوه ها برای تگ عنوان صفحه، تاثیرگذاری بالای در سئو سایت خواهد بود .

چند مورد حائز اهمیت برای بهینه کردن تگ عنوان :

·تعداد کاراکتر

اگر تعداد کاراکترهای عنوان صفحات بیش از یک طول خاص باشد، در نتایج جستجو حذف می شود. طول بهینه بین ۵۰ تا ۶۰ کاراکتر می باشد .

استفاده از کلمات کلیدی مهم

از کلمات کلیدی در تگ عنوان صفحات خود استفاده نمایید تا نرخ کلیک وب سایت افزایش یابد و رتبه بندی وب سایت ارتقا یابد.

نام برند

بسیاری از وب سایت ها از نام برند خود در تگ عنوان استفاده می کنند اگر نام برند شما به خوبی شناخته شده باشد، در اول تگ عنوان استفاده نمایید ولی اگر نام برند شما شناخته شده نمی باشد، در آخر تگ عنوان خود استفاده کنید و در اول تگ کلمات کلیدی خود را به کار ببرید.

مرتبط بودن عنوان صفحه با محتوای سایت

نوشتن عنوان صفحه با رعایت تمامی نکات سئو، اگر ارتباطی با محتوای صفحه نداشته باشد ارزشی نخواهد داشت. کاربران انتظار دارند تا عنوان صفحه چکیده ای از محتوای صفحه باشد و هنگامی که با غیرمرتبط بودن عنوان صفحه با محتوای آن روبرو می شوند، وب سایت را ترک خواهند کرد و این امر باعث پایین آمدن رتبه شما در نتایج موتورهای جستجو خواهد شد.

جداسازی کلمات کلیدی در عنوان

برای بهتر دیده شدن عنوان صفحات خود از یک کاراکتر جداکننده استفاده نمایید که خوانایی عنوان صفحه نیز بیشتر شود.

از عنوان تکراری در صفحات بپرهیزید

با استفاده از گوگل وب مستر می توانید مشاهده نمایید که کدام یک از صفحات شما عنوان تکراری دارند و آن ها را مرتبط با محتوای صفحه بهینه نمایید.

45455345345______________________________________________________________________________________________________________________

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]