چگونه یک برند ماندگار داشته باشیم؟

چگونه یک برند ماندگار داشته باشیم؟

1- با یک فرض قدرتمند شروع کنید:

یک دلیل برای راه اندازی کسب وکار براساس آنچه که برای مصرف کنندگان مورد توجه است. ببینید که برای چه نیازی می خواهید یک راه چاره ارائه دهید. چرا شما موفق خواهید شد؟ برای این نیاز چه تدبیری اندیشیده اید؟ و چرا آن بسیار متفاوت از چیزی است که امروز افراد می توانند آن را انجام دهند؟ در مرحله بعد، نقطه موفقیت خود را تعیین کنید از لحاظ آنچه که کسب وکار شما در آینده چگونه به نظر می رسد.

2- تا چه حد بزرگ خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال، از خود بپرسید: نقطه بیشترین سودآوری کجاست؟ آیا شما در مقیاس خود سود آورترین یا به عنوان یک متخصص خواهید بود؟ در رده محلی، ملی یا جهانی؟ درحالی که برای بسیاری از کارآفرینان عامل وسوسه کننده این است که به بزرگی برسند که به معنای رسیدن به سودآوری است.

چگونه یک برند ماندگار داشته باشیم؟

3- پویایی های احتمالی این بخش چیست؟

اوضاع در این فضا در طول سال های پیش رو به چه صورت می گذرد و چه تعداد کار برای انجام وجود دارد؟ بخش های شلوغ تر احتمالا به معنی رقبای بیشتر خواهد بود. نیاز است که چقدر متفاوت باشید تا در آینده ایستادگی کنید؟

4- چقدر فضا در اختیار دارید قبل از اینکه شما نیاز به تنوع بیشتری داشته باشید؟

به عبارت دیگر، آیا برای بازار شما رشد اساسی و کافی وجود دارد که به برنامه هایتان بپردازید؟چه مدت می توانید در این بخش بمانید، قبل از اینکه نیاز به گسترش در حوزه های دیگر داشته باشید؟ این باعث این تصمیم خواهد شد که برند شما باید چه اندازه مصمم یا در بخش خود تک باشد.

5- چگونه می خواهید رشد کنید؟

چگونه یک برند ماندگار داشته باشیم؟

از طریق جریان نقدی یا از طریق سرمایه گذاری؟ این کمک خواهد کرد که شما تصمیم بگیرید که باید بیشتر از همه به چه کسانی رجوع کنید.

با این پاسخ ها، شما خواهید دانست که چرا قصد موفقیت دارید، تا چه وسعتی نیاز به رشد دارید، تا چه شدتی شما نیاز به رقابت دارید، شما برای رسیدن به آنجا با چه چیزی قصد مبارزه دارید، تا چه وسعتی نیاز به تنوع دارید و چه میزان نیاز دارید که افراد در حوزه شما یا یک کسب وکار سرمایه گذاری کنند که بر اساس خرید و فروش رشد می کند.این رمز موفقیت است. برند خود و یک طرح کسب وکار برای آن را ایجاد کنید، سپس از چالش های اولیه خارج شده و آن رویا را تعقیب کنید.

دیجیتال مارکتینگ

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]