MBA چیست؟

MBA چیست؟

  دورهMBAاز جمله دوره های آموزشی مدیریتی پررونق سال های اخیر استدوره MBA بیش از صد سال قدمت دارد؛اگر چه شکل و سرفصل‌های آن به تدریج تغییر کرده است.
رشتهMBAنام خود را از مخفف عبارتMaster of Business Administrationگرفته است.

Mini MBA evand______________________________________________________________________________________________________________________

  دورهMBAبه طور خاص برای کسانی در نظر گرفته شده است کهنیازمند دانش مدیریت هستند،امادر زمینه‌های دیگر تحصیل کرده‌اند. به همین علت، عموم مخاطبان دوره MBA، تحصیلات اصلی خود را در حوزه‌های دیگر گذرانده و برای تکمیل مهارتهای مدیریتی خود، این رشته را به صورت دانشگاهی یا در قالب دوره MBA آزاد دنبال می‌کنند.

مخاطبان دوره MBA چه کسانی هستند و رشته MBA برای چه کسانی مفید است؟

  اگر به کارآفرینی فکر می‌کنید و قصد دارید کسب و کار خودتان را راه‌اندازی کنید، بی‌تردید مجموعه درس‌های رشتهMBAیکی از ضرورت‌های آموزشی شما محسوب می‌شود.

اگر در سمت‌های مدیریتی یا سرپرستی اشتغال دارید یا چنین موقعیت‌هایی را در مسیر شغلی خود پیش‌بینی کرده‌اید، دورهMBAمی‌تواند برای شما مفید باشد.

  اگر از کیفیت ارتباط خود با همکاران یا مدیران‌تان راضی نیستید، یا فکر می‌کنید رابطه‌های شغلی شما هنوز می‌تواند بهتر شود، احتمالاً دوره MBA می‌تواند در این زمینه کمک ارزشمندی باشد.

آکادمی کسب و کار نیکان - برگزار کننده دوره های Mini MBA

کلیک کنید

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]