2نکته ضروری بازاریابی

1- درک صحیح از مشتریان خود بدست بیاورید.

آشنایی با مشتری مهترین مرحله از فرآیند بازاریابی است. افزایش میزان اطلاعات و دانش شما در این خصوص منجر به افزایش میزان فروش شما می شود. از تمام اطلاعات خود در مورد درک رفتار مشتری، جمعیت شناسی و نیازهای آن استفاده کنید. این اطلاعات می توانند تصمیم های مهم کسب و کار شما را هدایت و به شما در نوشتن برنامه بازاریابی کمک کنند.

2-  مشاهدات خود را در حوزه بازاریابی خود افزایش دهید.

درک صحیح از مشتریان بسیار حیاتی است، اما ممکن است فرصت های جدیدی در کسب و کار از نتایج تغییر و تحولات بازار ایجاد شود. برای مثال، در دوران رکود اقتصادی فروشگاه های با فروش ارزان و یا کمپ های فروش ارزان از سوی دولت، فرصت ها و تهدیدات متعددی را فراهم آورد. فن آوری های نوظهور ممکن است محصولات جدیدی را به بازار عرضه کنند و یا تصویب یک قانون از سوی دولت ممکن است رفتار مصرف کنندگان را تغییر دهد، شما می بایست منظم بازار را تحت نظر داشته باشید و از فرصت ها و تهدیدها غافل نشوید.

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]