تیپ واقع گرا

تجربیات و وراثت خاص یک فرد واقع گرا به رجحان فعالیتهایی منجر می شود که پیامد آن سروکار داشتن آشکار ، مرتب یا منظم با اشیاء ، ابزار، ماشینها و حیوانات و اجتناب از فعالیتهای آموزشی و یا درمانی است . این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای عملی ، مکانیکی ، کشاورزی ، الکتریکی و فنی و به کمبودی در صلاحیتهای اجتماعی و تربیتی می شود .
رشد این الگوی فعالیتها ، صلاحیتها و علایق واقع گرایانه فردی را به وجود می آورد که رفتار های زیر را از خود نشان می دهد :
1-
مشاغل یا موقعیت های واقع گرایانه ای مانند مهندسی برق را ترجیح می دهد که در آنها موقعیتها بتواند فعالیتهای ترجیحی خود را انجام دهد و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل اجتماعی است ، دوری کند .
2-
برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای واقع گرایانه استفاده می کند .
3-
خود را فردی دارای تواناییهای ورزشی و مکانیکی و فاقد توانایی در ارتباط انسانی می پندارد .
4-
برای اشیای عینی و خصوصیانت شخصی قابل لمس پول ، قدرت ، مقام ارزش قایل می شود .
5-
دارای توانایی بدنی و مکانیکی هستند
6-
علاقمند به کار با اشیاء، ماشین ها ، ابزار، گیاهان و حیوانات هستند
7-
به دنبال مزد و پاداش کار و دستاوردهای عینی هستند
8-
افرادی واقع گرا، محافظه کار و صریح هستند
9-
معمولا در ارتباطات اجتماعی ضعف دارند 
    
از آنجا که شخص واقع گرا دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادراکی هاو ارزشهاست ، این فرد واقع گرا مستعدویژگی هایزیر است :
غیر اجتماعی - افرادی خوددار - مادی گرا - خود محور - همرنگ - طبیعی - انعطاف ناپذیر متواضع - رک - بهنجار - صرفه جو - اصیل - مصر - غیر شهودی - واقع بین - جدی در کار- سرسخت - اهل عمل - بی پیرایه به دنبال راه حل های عملی و بدنی برای حل مشکلات زندگی خود می گردند.

  • ·مشاغل مناسب
    کار در صنایع مختلف شامل: صنعت غذا و خوراکی ها، صنعت رنگ و پارچه، صنایع دریایی، صنایع فلزی، صنعت کشاورزی و دامداری، صنعت حمل و نقل، صنعت نفت و گاز، صنایع مونتاژ، صنعت سنگ و معدن، صنعت چوب، صنعت چاپ، تولیدات چرم، صنعت فولاد، صنعت کیف و کفش، صنایع آب و برق و مخابرات، صنعت پل سازیمهندس مکانیکمهندس ماشین آلات سنگینخلبانتکنسین ( در هر رشته ای)
    تعمیرات و تاسیسات ( در هر رشته ای)
    جوشکارتراشکارافسر ارتشفعالیت در حوزه تربیت بدنیجنگل داریمشاغل ایمنی تجهیزاتمبلمان سازیساخت و تعمیر ابزار آلات موسیقیقالب سازی

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]