تیپ قراردادی

تجربیات و وارثت خاص یک فرد قراردادی به رجحان فعالیتهای منجر می شود که پیامد آن ترجیح فعالیتهای ساده ، مرتب ، سر و کار داشتن منظم با داده ها ، مانند نگهداری پرونده ها ، بایگانی مطالب ، تکثیر مطالب ، تنظیم اطلاعات نوشتاری و عددی بر طبق نقشه تعیین شده ، به کار انداختن ماشینهای اداری و پردازش داده ها برای کسب اهداف سازمانی یا اقتصادی و بیزاری از فعالیتهای مبهم ، آزاد ، جستجوگرانه یا سازمان نایافته است . این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای اداری ، محاسباتی ، نظم تجاری و کمبودی در صلاحیتهای هنری می شود
رشد این الگوی فعالیتها ، صلاحیتها و علایق قراردادی فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد .
1.
مشاغل یا موقعیتهای قراردادی را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجع مبادرت ورزد و از فعالیتهایی مقتضی مشاغل یا موقعیتهای هنری است دوری کند .
2.
برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای قراردادی استفاده می کند .
3.
خود را فردی همرنگ ، منظم و دارای توانایی دفتری و حسابداری می پندارد .
4.
برای پیشرفت بازرگانی و اقتصادی ارزش قائل می شود .  
5.
به فعالیت های جسمانی علاقه ای ندارند.
6.
دوست دارند با داده ها کارکنند.
7.
توانایی دفتری بالایی دارند.
8.
به جزئیات امور توجه دارند.
9.
علاقمند به انجام کارهای استاندارد و معین هستند.
10.
توانایی سازماندهی کارها را دارند.
11.
به دنبال دستاوردهای مالی هستند.
12.
کسب قدرت در عرصه های اجتماعی، کاری و سیاسی برای آنها بسیار مهم است.
13.
در امور تجاری، اداری، مالی و تولیدی دارای توانایی تخصصی هستند.
14.
در امور هنری ضعیف اند.
15.
از دید دیگران افرادی محتاط و محافظه کار به حساب می آیند.
16.
از امور مبهم و پیچیده دوری می کنند.
17.
در برخورد با مشکلات زندگی به دنبال راه حل هایی تدوین شده می گردند.
از آنجا که شخص قراردادی دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد قراردادی مستعد ویژگی های زیر است :
محتاط - انعطاف ناپذیر- پیگیر همرنگ - خوددار - اهل عمل - وظیفه شناس اصولی - دور اندیش مدافع مطیع - صرفه جو - کار آمد منظم - فاقد تخیل- افرادی سازمان یافته- مرتب- واقع بین

مشاغل مناسب :

حسابدار
کارشناس امور اداری
کارشناس و مشاور مالیات
کارشناس امور گمرکی
دفتردار حقوقی / قضایی
کارشناس ثبت احوال
تحلیل گر امور مالیاتی
مسئول دفتر
کتابدار
بایگان
بازرس پرواز
اپراتور
منشی دادگاه
تحویلدار بانک
تحلیل گر بودجه

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]