تیپ جستجوگر

  • ·تجربیات و وراثت خاص یک فرد جستجوگر به رجحان فعالیتهایی منجر می شود که پیامد آن بررسی خلاق مشاهده ای ، نمادی و منظم پدیده های فیزیکی ، زیست شناختی و فرهنگی به منظور فهم و کنترل این پدیده ها ، و اجتناب از فعالیتهای ترغیبی ؛ اجتماعی و تکراری است . این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای علمی و محاسباتی و کمبودی در قابلیتهای ترغیب کننده می شود .رشد این الگوی فعالیتها ؛ صلاحیتها ؛ و علایق جستجوگرانه فردی را به وجود می آورد که رفتار های زیر را از خود نشان می دهد
   مشاغل یا موقعیتهای جستجوگرانه راترجیح می دهد تا در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجح مبادرت ورزد و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل متهورانه است دوری کند .
   برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای جستجوگرانه استفاده می کند
   خود را فردی محقق ،روشنفکر ، دارای تواناییهای علمی و ریاضی ؛ و فاقد توانایی رهبری می پندارد.
   برای علم ارزش قائل می شود.
   آنها طرفدار اصلاحات اساسی و بنیادین هستند.
   آنها اهل تفکر، سازمان دهی و استدلال اند.
   روابط اجتماعی قوی ندارند.
   دوست دارند مشاهده کنند و یاد بگیرند.
   عاشق تحقیق، تجزیه وتحلیل و حل مساله اند.
   توجه ویژه ای به رشد، توسعه و کسب علم دارند.
   از دید دیگران افرادی گوشه گیر و متفکر هستند.
   در متقاعد کردن دیگران بسیار ضعیف اند.
   برای حل مشکلات زندگی خود، راه حل های فکری را می یابند.
   از آنجا که شخص جستجو گر دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد جستجوگر مستعد ویژگی های زیر است :
   تحلیل گر مستقل - منطقی هشیار روشنفکر خوددار منتقد - درون نگر - کناره گیر - پیچیده - بدبین - فروتن - کنجکاو دقیق - غیر محبوب محتاطمشاغل مناسب :    پزشکفیزیکدانجراحشیمیداندندانپزشکریاضی دانداروسازکارشناس علوم و فنون هسته ایمهندسی هوا و فضااقتصاد دانمهندس طراح سیستمدامپزشکزمین شناسزیست شناسنویسنده علمیجامعه شناسمنجممهندس نرم افزار کامپیوترمهندس( عمران، الکترونیک، کشاورزی و …)پژوهشگرروانپزشکروانشناساستاد دانشگاهبیولوژیستجغرافی دان

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]