استادعلی رسولی

استادعلی رسولی

مشاور شرکت های :

غنچه - استمپف آلمان - شرکت صنایع غذایی شانا و ...

مدرس دوره های MBA - DBA

Date

10 دی 1395

Categories

اساتید نیکان