استاد وحید ناصحی فر

استاد وحید ناصحی فر

سوابق تحصيلي:

· دکتري مديريت بازرگاني با گرايش بازاريابي از دانشگاه علامه طباطبائي

زمينه ‏هاي تخصصي:

· مديريت بازاريابي، مديريت تحول، رفتار و منابع انساني، مديريت استراتژيک، مذاکرات تجاری ،مديريت اجرايي

مقالات چاپ شده:

· تاثير تکنولوژي بر ساختار سازماني، دانشگاه آزاد، فروردين 1377

· هدفها، دانشگاه آزاد، 1378

· معرفي علم رفتار مصرف کننده، اتکا وابسته به سازمان اتکا، فروردين 1378

· مروري بر مفاهيم مديريت لجستيک بازرگاني، لجستيک، فروردين 1378

· مروري بر مفاهيم پيش‏بيني فروش، ماهنامه توسعه مديريت، فروردين 1379

· فنون و روش‏هاي مذاکرات تجاري، لجستيک، فروردين 1379

· مروري بر مفاهيم مديريت دانايي، ماهنامه توسعه مديريت، فروردين 1380

· مروري بر مفاهيم برنامه بازاريابي، ماهنامه بازاريابي، فروردين 1380

· مفاهيم و نکاتي پيرامون مديريت بحارن، ماهنامه توسعه مديريت، فروردين 1380

· مروري بر مفاهيم لجستيک بازاريابي، لجستيک، فروردين 1380

· بازاريابي از طريق اينترنت، ماهنامه بازاريابي، فروردين 1380

· جنبه‏هاي متمايز بازاريابي خدمات، ماهنامه توسعه مديريت، فروردين 1380

· مروري بر مفاهيم شايسته سالاري، ماهنامه توسعه مديريت، فروردين 1381

· مروري بر مفاهيم بازاريابي صنعتي، ماهنامه بازاريابي، فروردين 1381

· مروري بر مفاهيم تفکر استراتژيک، ماهنامه توسعه مديريت، فروردين 1381

· مروري بر مفاهيم هسته‏هاي فکري، ماهنامه توسعه مديريت، فروردين 1381

· نصايح بزرگان مديريت بازرگاني، ماهنامه توسعه مديريت، فروردين 1381

· رفتار مصرف کنندگان خدمات بانکي، پيک توسعه، فروردين 1381

· مديريت مشارکتي: مفاهيم و کاربرده، ماهنامه توسعه مديريت، فروردين 1381

· مروري بر مشتري گرايي، پيک توسعه، فروردين 1383

· محيط بازاريابي در بخش خدمات مالي، پيک توسعه، دي 1383

· تکنيک‏هاي مذاکرات تجاري، پيک توسعه، تير 1384

· جنبه‏هاي محتلف استراتژيک، پيک توسعه، اسفند 1384

· جنبه‏هاي مختلف بيانيه رسالت سازمان، پيک توسعه، شهريور 1384

· جنبه‏ها و متغيرهاي مشتري گرايي، فصلنامه بازاريابي، فروردين 1385

· چک ليست جنبه‏هاي مختلف در به کارگيري مشاور، ميثاق مديران، شهريور 1385

· رفتار مصرف کنندگان خدمات بانکي، بازاريابي، آذر 1385

· متغيرهاي مشتري مداري، بازاريابي، خرداد 1385

· ارتباطات بازاريابي در بازاريابي صنعتي، تبليغات، اسفند 1385

· دوره های بانکداری حرفه ای بانک ملت 1391

· بررسي وضعيت خدمات پس از فروش خودروهاي مزدا در ايران، ميثاق مديران، دي 1385

· کتابهاي تاليفي يا ترجمه شده:

· مجموعه سوالات آمار کارشناسي ارشد، (تاليف)، انتشارات ترمه، 1375

· رياضيات عمومي (تاليف)، انتشارات پوران پژوهشي، 1381

· رياضيات کاربردي، (تاليف)، انتشارات پويان پژوهش، 1384

· آمار کاربردي (تاليف)، انتشارات ترمه، 1384

· رياضيات کارشناسي ارشد، (تاليف)، انتشارات ترمه، 1384

· ساخت الکترونيکي درس رياضيات 1، (تاليف)، انتشارات نور طوبي

· ساخت الکترونيکي درس رياضيات 2، (تاليف)، انتشارات نور طوبي

Date

10 دی 1395

Categories

اساتید نیکان

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]