برگزاری دوره مدیریت فروش و فروش حرفه ای

برگزاری دوره مدیریت فروش و فروش حرفه ای

یکشنبه مورخ 96/15/5 دوره مدیریت فروش و فروش حرفه ای با حضور استاد بهزاد حسین عباسی برگزار شد.

این دوره تا تاریخ 96/5/24 به مدت 16 ساعت از ساعت 16:30تا 20:30 برگزار میشود.

 

sales2______________________________________________________________________________________________________________________

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]

 

سمینار آموزشی فرصت شناسی بحران 97